• Ehren­prä­si­dent
 • Wolf­gang Kast­ner, Verleger/Rechtsjournalist
  c/o Geschäfts­stel­le Kiel
 • Prä­si­dent und Geschäfts­füh­ren­des Vorstandsmitglied
 • Jens Klar­mann
  Rechtsanwalt/Fachanwalt für Arbeitsrecht
  c/o Pas­sau, Nie­mey­er & Col­legen, Kiel
 • Vize­prä­si­den­ten
 • Mar­cus Fischer
  Rechtsanwalt/Fachanwalt für Verkehrsrecht/Fachanwalt für Strafrecht
  c/o Salleck + Part­ner, Erlangen
 • Roma­nus Schlemm
  Rechtsanwalt/Fachanwalt für Verkehrsrecht
  Wetzlar
 • Klaus Schmidt-Strunk
  Rechtsanwalt
  Fach­an­walt für Fami­li­en­recht /Fachanwalt für Verkehrsrecht
  Limburg
 • Tho­mas B. Schmeling
  Rechts­an­walt
  Fach­an­walt für Fami­li­en­recht /Fachanwalt für Verkehrsrecht
  Was­ser­burg am Inn
 • Schatz­meis­ter
 • Jörg Pas­sau
  Steuerberater
  c/o Pas­sau Pau­ra & Col­legen GmbH